telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Olimpijski sukces. GRATULACJE dla Norberta Skonieczki z klasy 2IP.

 

 

 

 

Olimpijski sukces Norberta Skonieczki

z klasy 2IP (zawód: technik informatyk)

 

Zakończyła się 45 Olimpiada Języka Angielskiego o zasięgu ogólnopolskim organizowana przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu. Olimpiada odbyła się w  3 etapach :

  • szkolnym – test pisemny z gramatyki i słownictwa

  • okręgowym – test pisemny z gramatyki , słownictwa i części kulturowej oraz dla uczniów , którzy uzyskali odpowiednio wysoki próg punktowy część ustna polegająca na przeprowadzeniu z egzaminatorem z Instytutu Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ( dla uczniów z okręgu małopolskiego) rozmowy w języku angielskim, której celem było sprawdzenie wiadomości z zakresu kultury, historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i USA ( uczeń z listy lektur musiał wybrać 3 lektury brytyjskie i 3 amerykańskie)

  • finałowym – test pisemny i egzamin ustny z komponentu kulturowego i z literatury angielskiej i amerykańskiej

 

Uczeń naszej szkoły:

Norbert Skonieczka z klasy 2IP zakwalifikował się w tym roku szkolnym do II etapu – okręgowego i po części pisemnej przeszedł do etapu ustnego, z którego uzyskał wysoki wynik punktowy.

 

To wielki sukces naszego ucznia biorąc pod uwagę trudność olimpiady oraz fakt , że startują w niej głównie uczniowie szkół dwujęzycznych; jak sami organizatorzy podkreślają jest to wysoce konkurencyjna olimpiada kładąca nacisk na specjalistyczną znajomość słownictwa i wyszukanych struktur gramatycznych oraz wyrażeń idiomatycznych. Zwłaszcza na etapie okręgowym  język angielski jest jedynie narzędziem do wykazania się przez uczniów wiedzą z zakresu kultury, historii , geografii i literatury anglojęzycznej. Komitet Główny Olimpiady Języka Angielskiego w finale wyłonił 21 laureatów na 61 finalistów z całej Polski.

                        

Gratulacje dla Norberta i życzymy dalszych sukcesów językowych ! 

                                                                                        

                                                                                           nauczyciel / opiekun: mgr Jadwiga Łagosz