telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na Zajęcia Doradztwa Zawodowego w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 03.12.2021r. – 09.12.2021r.

 

Ogłoszenie –

rekrutacja na Zajęcia Doradztwa Zawodowego

 

 

Zapraszamy uczniów klas I I II Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na Zajęcia Doradztwa Zawodowego w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 03.12.2021r – do 9.12.2021r.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,  lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

WYMAGANE DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania – linki:

  1. Zal_1b_Formularz_rekrutacyjny_doradztwo_zawodowe

  2. Zal_2_Oswiadczenie_uczestnika_d.z_z.p

  3. Zal_3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie_d.z_z.p

  4. Zal_4_Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

  5. Zal_5_Zakres danych osobowych

  6. Zal_6_Oświadczenie_dot_zgody na udział w zajęciach projektu