telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 23.09.2022r. – 29.09.2022r.

  • REKRUTACJA NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY

  • dla uczniów klas czwartych Technikum

  • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie:

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

  1. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

  2. Zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 23.09.2022r – do 29.09.2022r.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

  •  
  • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

 


  •  

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

 

 

 

 

 

  •