Wszystkie wpisy

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej – 20.08.2019r.

 

 

Egzamin ustny:

 • 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 8:00.

 

Egzamin pisemny:

 • 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) o godzinie 9:00.

 

UWAGA!

Prosimy o zgłoszenie się 30 minut przed egzaminem z dokumentem tożsamości, kodami kreskowymi oraz przyborami zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia2018r.w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019roku.

 

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20180820%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf?fbclid=IwAR08DJdTDGIolu02NBMBS8FzZ0iFbptYo5MhGuN2VmezUnz7YssUnhqyvQA

 

 

Przeczytaj

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów – terminy: sierpień/2019

Egzaminy poprawkowe z przedmiotów odbędą się w dniach  

27.08.2019r.,  28.08.2019r.,  29.08.2019r.

według następującego harmonogramu:

 

27.08.2019 r  ( wtorek )– egzamin z :

 • matematyki
 • –  dla uczniów, których uczyła mgr D. Żmuda   –    godz. 8.00, sala nr 34
 • – dla uczniów, których uczyła mgr E. Rybarczyk –    godz. 8.00, sala nr 34

 

 

28.08.2019 r  ( środa ) – egzaminy z :

 • matematyki
 • –  dla uczniów, których uczyła mgr B. Welian    – godz. 8.00,      sala nr 35
 • –  dla uczniów, których uczyła mgr H. Habela   – godz. 8.00,      sala nr 35
 • języka polskiego – godz. 8.00, sala nr 29
 • języka rosyjskiego – godz. 8.00, sala nr 31
 • pneumatyki i hydrauliki – godz.8.00 , sala nr W 22

 

29.08.2019 r ( czwartek )  – egzaminy z :

 • języka angielskiego – 8.00, sala nr 31
 • języka niemieckiego – godz. 8.00 , sala nr 32
 • administrowania bazami danych – godz. 8.00 , sala nr W 40
Przeczytaj