telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Inauguracja zajęć  naszych uczniów na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie- Małopolska Chmura Edukacyjna – JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

Inauguracja zajęć   

– Małopolska Chmura Edukacyjna – JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY

 

28.09 2022 odbyła się inauguracja zajęć on-line w obszarze język angielski zawodowy w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. W pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu , które odbyło się stacjonarnie na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie , przy ulicy Podchorążych 2 , udział wzięło 15 uczniów naszej szkoły z klasy 2ERP pod opieką nauczycieli języków obcych :  p. Jadwigi Łagosz i p. Lucyny Czesak .

 

W trakcie zajęć uczniowie przystąpili do „testu wejścia’’ oraz uczestniczyli w grze terenowej  dotyczącej wiedzy o UP. Kolejne zajęcia – w formie gry o udziały w wirtualnej firmie odbędą się ze szkoły w wersji on-line i będą dotyczyły rynku pracy z wykorzystaniem języka angielskiego.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy  powodzenia w poszerzaniu wiedzy dotyczącej rynku pracy i dobrej zabawy w zdobywaniu udziałów w firmie.

 

Rekrutacja na zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 23.09.2022r. – 29.09.2022r.

 • REKRUTACJA NA ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE DO MATURY

 • dla uczniów klas czwartych Technikum

 • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie:

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

 1. Zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki

 2. Zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 23.09.2022r – do 29.09.2022r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 •  
 • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

 


 •  

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

 

 

 

 

 

 •  

„Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” – wizyta przygotowawcza dla wyjazdu naszych uczniów do GRECJI.

Działamy z kolejnym projektem!

 

Pt. „Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” nr 2021-1-PMU-4014, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”!

 

W jego ramach jesteśmy w trakcie przygotowań naszej grupy 20 uczniów, którzy w dniach 16-29.10.2022 wyjadą do Grecji, aby wspólnie z rówieśnikami z greckiej szkoły partnerskiej The General Highschool of Leptokarya, uczyć się, wymieniać doświadczeniami i zdobywać kompetencje kluczowe!

 

W ramach trwających przygotowań – w dniach 15-17.09.2022, odbyła się także wizyta naszych przedstawicieli w Grecji. Wśród zadań jakie miała nasza delegacja znalazły się:

 1. potwierdzenie ustalonych warunków zakwaterowania i wyżywienia,

 2. przygotowanie dokumentacji projektowej w porozumieniu z instytucją przyjmującą,

 3. ustalenie szczegółów i programu pobytu grupy uczniów w instytucji przyjmującej,

 4. potwierdzenie z instytucją przyjmującą ustalonego harmonogramu zajęć merytorycznych.

 

Wizytę zwieńczyło także podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy szkołami 🙂