telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

„Europejskie współistnienie” – współpraca POLSKO-NIEMIECKA. Zrealizowaliśmy projekt – 23.01.2023r. – 27.01.2023r. FOTORELACJA – z pobytu naszej grupy w Krzyżowej.

Spotkanie:

Skawina – Wolfenbüttel – 23.01.2023r. – 27.01.2023r.

 

O PROJEKCJE:

Spotkanie z rówieśnikami z innego kraju, poznanie się, wymiana doświadczeń i refleksji oraz podjęcie wspólnych działań, czyli coś innego niż wycieczka szkolna do której przywykli uczniowie. Partycypacja i wspólne działanie to główne założenia wymiany młodzieży, w której udział daje możliwość zdobycia życiowych doświadczeń, często kształtujących dalszą drogę życiową. Udział bierze 15 uczniów klas drugich Technikum.

 

Nabywanie kompetencji międzykulturowych, przełamywanie własnych barier, zerwanie z utartymi wzorcami i stereotypami oraz rozwijanie zdolności językowych, to jedne z wielu korzyści, których nie sposób tutaj wymienić. Nieszablonowa forma pracy, oparta na partycypacji młodzieży w procesie planowania i realizacji programu, pozwala bezpośrednio doświadczyć pracy projektowej opartej na współpracy i braniu odpowiedzialności.

 


 

Program został opracowany i przygotowany przez

Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego przy wsparciu PNWM Warszawa.

 


 Opiekunowie grupy:

mgr Maria Menert – Jastrzębska

mgr Andrzej Spyrka


 

FOTORELACJA z naszego PROJEKTU – 23 – 27.01.2023r.:

PONIEDZIAŁEK – 23.01.2023r.

 


 

WTOREK – 24.01.2023r.

 


 

Środa – 25.01.2023r.

 


 

Czwartek – 26.01.2023r.


 

PIĄTEK – 27.01.2023r.

 

Oferty pracy: nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. finansowych (płace) i kierownika gospodarczego.

Dyrektor w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na:

 

 

wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH  (PŁACE):

ogłoszenie:

ogloszenie_o_naborze_specjalista_ds_finansowych (płace)__2023_ZSTE_Skawina

 

Regulamin naboru:

regulamin_naboru_stanowisko_urzednicze_ZSTE_w_Skawinie_2023

 


 

wolne stanowisko: KIEROWNIK GOSPODARCZY:

ogłoszenie:

ogloszenie_o_naborze_kierownik_gospodarczy_2023_ZSTE_Skawina

Rekrutacja na kolejne kursy zawodowe w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 16.01.2023r. – 23.01.2023r.

 • REKRUTACJA NA KOLEJNE KURSY ZAWODOWE dla UCZNIÓW

 • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na Kursy zawodowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

 1. Kasjera walutowo-złotowego
 2. Podstawy telewizji przemysłowej
 3. Wychowawców kolonii
 4. Obsługa informatyczna działalności gospodarczej
 5. Podstawy serwisu komputerowego
 6. Administracji serwerem Windows
 7. SEO i marketingu internetowego
 8. MS Excel w biznesie- pakiet biurowy
 9. Programowania 3D Solid Edge ST
 1.  

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 16.01.2023r. – do 23.01.2023r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 •  
 • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

  

 

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

Wnioski rekrutacyjne:

 1. Kasjera walutowo-złotowego
 2. Podstawy telewizji przemysłowej
 3. Wychowawców kolonii
 4. Obsługa informatyczna działalności gospodarczej
 5. Podstawy serwisu komputerowego
 6. Administracji serwerem Windows
 7. SEO i marketingu internetowego
 8. MS Excel w biznesie- pakiet biurowy
 9. Programowania 3D Solid Edge ST