telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Świętujemy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go maja – Poczet Sztandarowy ZSTE w Skawinie bierze udział we wspólnym świętowaniu.

3 maja w Skawinie to tradycja do wspólnego świętowania obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja  – w tym roku to 231 rocznica.

 

 

Tradycyjnie, 3 maja, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina wraz z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie zaprosili nas do wspólnego świętowania. Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja rozpczęły się uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny oraz Strażaków w Kościele pw. Świętych Apostołów Szymona  i Judy Tadeusza w Skawinie.

 

Po nabożeństwie strażacy poprowadzili korowód pocztów sztandarowych do Parku Miejskiego pod amfiteatr przy Pałacyku „Sokół”. Nasz poczet Sztandarowy jest na uroczystości z opiekunem Panem Andrzejem Spyrką.

 

GRATULACJE – uroczystość zakończenia roku szkolnego – TECHNIKUM w Skawinie – rocznik 2022r.

Piątek, 29 kwietnia 2022r.,

był dniem zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych

Technikum w Skawinie w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie.

 
 

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, maturzyści i ich rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

 

Najlepszych 10 absolwentów ( którzy uzyskali średnią ocen z wszystkich przedmiotów co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie), zostało uhonorowanych medalem: „Najlepszy Absolwent ZSTE w Skawinie”, list pochwalnym a rodzice – listem gratulacyjnym i nagrodami. Byli to:

1. Grzegorz Serwin (5,72),

2. Szymon Sułdecki (5,59),

3. Aleksandra Grela (5,43)

4. Karolina Moskała (5,34)

5. Klaudiusz Dyrga (5,28)

6. Kamil Chowaniec (5,24)

7. Natalia Maślanka (5,24)

8. Emilia Ochojna (5,24)

9. Jakub Kochana (5,07)

10. Jakub Tomkiewicz (5,00)

 

  • Nagrody dla sześciu najlepszych absolwentów wręczyli również zaproszeni goście – fundatorzy nagród:

  • w imieniu Pana Starosty Krakowskiego – Pan Arkadiusz Wrzoszczyk – Wicestarosta Krakowski  dla Grzegorza Serwina.

  •  
  • w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina – Pani Agnieszka Juszczak – Lisek – sekretarz Gminy Skawina dla Klaudiusza Dyrgi i Kamila Chowaniec,

  •  
  • Pan Jerzy Wodnicki – przedsiębiorca, twórca firmy TREKO-LASER dla Aleksandry Grela,

  •  
  • Pan Krzysztof Drożdziewicz – jako członek zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w imieniu Pana Adama Wójcika Prezesa Podkrakowskiej Izby Gospodarczej dla Karoliny Moskała

  •  
  • Pan Krzysztof Droździewicz jako Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół ZSTE w Skawinie dla Szymona Sułdeckiego.

 

 

Pani Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk wręczyła również nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wyróżniającym się absolwentom gratulując wszystkim ukończenia szkoły i życząc powodzenia w trakcie zbliżających się egzaminów. Podziękowała nauczycielom i wychowawcom za trud i i pracę. Życzenia w imieniu społeczności uczniowskiej złożyła Magdalena Żylińska (uczennica klasy 3ER).

 

Na koniec uroczystości wystąpił zespół taneczny pod kierunkiem Pani Urszuli Gąsior i zespól muzyczny MECH-BAND pd kierunkiem Pana Romana Serwina.