telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rozpoczynamy rekrutację – od 15.06.2020r. OFERTA – 2020 / 2021 – zapraszamy do zapoznania się!.

UWAGA:

 

 • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w systemie OMIKRON z wymaganymi podpisami), w tym wymagane załączniki:

 •  
 • należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy zeskanować i przesłać na adres: zste@home.pl )

 • lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP);

 • lub wrzucić do skrzynki pocztowej (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA) umieszczonej na głównej bramie szkoły

 


 

Zapraszamy do zapoznania się

z ofertą zawodów, regulaminami rekrutacji, terminarzem

wszystkie konieczne informacje w zakładce:

REKRUTACJA – opis zawodów…..zapoznaj się !

rok szkolny 2020 / 2021

 


 

 

Rekrutacja ELEKTRONICZNA:

NASZA SZKOŁA w systemie OMIKRON:  poznaj OFERTĘ – zdecyduj !

 

 

 

MATURA 2020 – do 30.09.2019r. – deklaracje!

 

 


Przypominamy uczniom klas maturalnych,

że deklaracje maturalne należy złożyć do 30 września 2019r.

do Pani wicedyrektor mgr M. Wojtanowskiej

 • (pok. nr 5)

Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów kandydatów – ZAPRASZAMY – od 19.06.2019r. (środa).

KOMISJA REKRUTACYJNA dla kandydatów

po SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Technikum:    sala 33 (I piętro)

Branżowa Szkoła I stopnia:    sala 34 (I piętro)

 


 

KOMISJA REKRUTACYJNA dla kandydatów

po GIMNAZJUM

Technikum:    sala 32 (I piętro)

Branżowa Szkoła I stopnia:    sala 31 (I piętro)

 


 

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o (TABELA TERMINÓW – 1):

 1. świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach ósmoklasisty

TABELA TERMINÓW - 1


 

Skierowanie na badania ( TABELA TERMINÓW – 2):

 1. wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły

TABELA TERMINÓW - 2


 

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły (TABELA TERMINÓW – 3):

 1. o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

 2. o oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 3. o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

TABELA TERMINÓW - 3


 

INFORMACJE – osobiście / telefonicznie:

 • Poniedziałek – Piątek

 • – w godz. od 8:00 do 15:00

 • – sekretariat uczniowski (Budynek główny, I piętro, pokój nr 38)

 

 

Uwaga:

 • wszystkie konieczne informacje znajdują się w zakładce – REKRUTACJA (menu górne strony)

 

Zapraszamy 🙂