telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Dokumenty / Zestawy podręczników (klasy pierwsze)

 

Statut-ZSTE-Skawina_wrzesien_2023 – … pobierz

program wychowawczo_profilaktyczny_19-20 – … pobierz

program wychowawczo_profilaktyczny_20-21 – … pobierz

procedury_kontroli spełniania_obowiązku_szkolnego – … pobierz

procedura dzialania_profilaktyczne_ZSTE_COVID_1.09.2021 – … pobierz

 

 

 


Zasady zwolnień ucznia z lekcji:

zasady zwolnień z lekcji – wrzesien 2023

zalacznik 1_zwolnienie z lekcji_samodzielny_powrót_ZSTE_w_Skawinie_2023

zalacznik 2_odbiór dziecka ze szkoły przez rodzica_ZSTE_w_Skawinie_2023

 


 

zestaw_programów_nauczania_T_BSI_ LO_KKZ_ 2019-2020 – … pobierz

zestaw_programów_nauczania_T_BSI_KKZ_ 2018-2019– … pobierz

zestaw_programów_nauczania_T_BSI_LO_KKZ_ 2017-2018– … pobierz

 


 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW:

technikum 2019-2020_ klasy po gimnazjum (4_letnie)– … pobierz

technikum 2019-2020_ klasy po szkole podstawowej (5_letnie)– … pobierz

branżowa szkoła I stopnia _2019-2020_klasy po gimnazjum– … pobierz

branżowa szkoła I stopnia _2019-2020_klasy po szkole podstwowej– … pobierz

 


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW:

2020/2021 – klasy pierwsze:

technikum 2020-2021 – … pobierz

branżowa szkoła I stopnia _2020-2021 … pobierz

 


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW:

2021/2022 – klasy pierwsze:

technikum_2021-2022 – … pobierz

branzowa szkola I stopnia_2021-2022 – … pobierz

 


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW:

2022/2023 – klasy pierwsze:

technikum_2022-2023 – … pobierz

branzowa szkola I stopnia_2022-2023 – … pobierz

 


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW:

2023/2024 – klasy pierwsze:

technikum_2023-2024 – … pobierz

branzowa szkola I stopnia_2023-2024 – … pobierz