telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Dyżury dyrekcji

 

Harmonogram Pracy Kadry Kierowniczej

w roku szkolnym 2023/2024