telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Dyżury pedagoga i psychologa

Dyżury pedagogów  i psychologa w roku szkolnym 2021/2022