telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Dzień Edukacji Narodowej w ZSTE w Skawinie – 14.10.2022r.

Dzień Edukacji Narodowej,

 

upamiętniający rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, był w naszej Szkole również dniem uroczystego ślubowania uczniów klas pierwszych. Spotkanie rozpoczęło się od aktu ślubowania. Następnie wszystkich zebranych powitała Dyrektor ZSTE w Skawinie –  Krystyna Jędrzejczyk, która przypomniała historię ustanowienia Dnia Edukacji Narodowej i podkreśliła szczególną rolę nauczyciela w procesie edukacji. Pani Dyrektor wyraziła głębokie przekonanie, iż słowa przysięgi wypowiedziane przez uczniów zostaną dotrzymane i społeczność uczniowska nie dozna zawodu. 

Pan Arkadiusz Wrzoszczyk, wicestarosta Powiatu Krakowskiego, podkreślił znaczenie tradycji i wysokiego poziomu edukacji w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych, a zwracając się szczególnie do uczniów klas pierwszych, zaakcentował konieczność i odpowiedzialność kontynuowania jakości kształcenia szkolnictwa technicznego.

W imieniu społeczności uczniowskiej nauczycielom i wszystkim pracownikom Szkoły serdeczne życzenia złożyła przewodnicząca Szkolnej Rady Uczniowskiej Magdalena Żylińska.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do uhonorowania nauczycieli oraz podziękowań za codzienny trud wychowawczy i szczególne osiągnięcia dydaktyczne. Dyrektor mgr K. Jędrzejczyk wręczyła wyróżnionym nauczycielom (16) oraz pracownikom administracji i obsługi (7) nagrody i okolicznościowy adres. 

 

Część artystyczną spotkania rozpoczęli prowadzący: Zuzanna Wójciak z kl. 2ERP i Nikodem Talar z kl.3LP, snując refleksje na temat świata jako teatru i roli nauczyciela w tym świecie. Prezentacja (Roz)Poznaj swojego nauczyciela przedstawiająca nauczycieli jako dzieci przywołała miłe wspomnienia i stała się okazją do wspólnej zabawy w rozpoznawanie nauczycieli.

Etiuda artystyczna pt. „Teatr życia” ukazała świat ludzi-marionetek i wyzwoliła ekspresję muzyczno- taneczną uczniów. Emilia Horąży z klasy 3ERP poruszyła słuchaczy muzyczną interpretacją utworu Edwarda Stachury „Życie to nie teatr”, a taniec towarzyski w wykonaniu Bartosza Czopka z klasy 1I z koleżanką ze Szkoły Podstawowej w Rzozowie, wywołał ogromne emocje.

 

Następnie zespół taneczny w składzie: Alicja Czopek, Julia Hajto, Sofia Bobik, Gabriela Mlost, Anna Skowronek i Zuzanna Gędzior brawurowo zatańczył charlestona,  Anna Viliseevicz swoją solówką wzbudziła zachwyt, a grupowy występ taneczny (Mateusz Kornacki, Mateusz Lupa, Adrian Wcisło, Daria Śliwa, Julia Ludwikowska, Zuzanna jaskier, Jakub Skalny, Agnieszka Zioło i Anna Viliseevicz) prawie porwał do tańca zgromadzonych w sali gimnastycznej.

 

Kolejna część programu prezentowała wyniki plebiscytu na nauczyciela, który realizując swoją życiową rolę, nadaje jej wyjątkowy charakter i zapada w pamięć. Przyznano czternaście tytułów. Oprawę multimedialną uroczystości stworzyli uczniowie klasy 2ERP Mateusz Folwarski i Alan Pacułt. Program artystyczny przygotowany przez mgr Justynę Gerc-Tobiczyk  (scenariusz i reżyseria) oraz mgr Urszulę Gąsior (choreografia, charakteryzacja, kostiumy) stał się okazją do  przeżywania sztuki, prezentacji talentów, ale przede wszystkim do radosnego spotkania i wspólnego świętowania.