telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

ERASMUS + – „Dzień Grecki w ZSTE w Skawinie” – nowe zdjęcia!

„Dzień Grecki” w ZSTE

– 21.05.2019r.

 

 

 

Podczas dnia otwartego dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych Miasta i Gminy Skawina promowaliśmy rezultaty naszego projektu ERASMUS +: „Od teorii do praktyki przez staże zagraniczne”.

Była to szczególna atrakcja Dnia Otwartego

Goście z zainteresowaniem wysłuchali relacji, wzbogaconej prezentacją multimedialną z pobytu uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie na stażach zawodowych w greckich przedsiębiorstwach.

W ramach projektu zrealizowane zostały dwa dwutygodniowe staże w Grecji dla uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik informatyk i technik logistyk. Programy staży zostały uzupełnione elementami programu kulturalnego, w ramach którego uczestnicy mieli okazję poznać najważniejsze miejsca w Grecji, zarówno z turystycznego, jak i kulturowego oraz religijnego punktu widzenia.

 

Obecna na Dniu Otwartym młodzież zaproszona została do degustacji  potraw kuchni greckiej i wspólnej zabawy rytmie zorby. Oryginalne elementy dekoracji sali dopełniły prezentacji Grecji, jako jednego z krajów Unii Europejskiej o bogatej tradycji i kulturze.

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za wkład pracy włożony w przygotowanie Dnia Otwartego, prezentację zawodów i promocję szkoły. 

Było tanecznie!