telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Geografia jest ciekawa. Małopolska Chmura Edukacyjna IV w ZSTE w Skawinie

Chmura Edukacyjna – Geografia

„ Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie IV” (Nr umowy o dofinansowanie: RPMP.10.01.04-12-0029/22). Projekt jest skierowany do uczniów technikum. Oprócz zajęć z fizyki i języka angielskiego, w tym roku szkolnym, przyszedł czas na geografię. Uczniowie zainteresowani geografią biorą aktywny udział w zajęciach online prowadzonych  przez pracowników Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Instytutu Nauk Geologicznych oraz Centrum Edukacji Przyrodniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w zajęciach koła naukowego pod ich naukową opieką.

 

 

Tematem wiodącym zajęć online są Przełomowe odkrycia oraz kluczowe pytania badawcze w geografii i geologii. Spotkania „na żywo” odbywają się co drugi tydzień, w czwartek, w godzinach 7.30 – 9.00. Podczas tych spotkań uczennice i uczniowie poznają, jak badania kosmiczne, pozyskiwanie surowców naturalnych, zużycie wody, zmiany klimatu i użytkowania ziemi, globalny system żywnościowy, zrównoważona turystyka,  media społecznościowe, a także inne działania człowieka wpłynęły na środowisko przyrodnicze i społeczne na świecie. Ponadto podczas zajęć młodzież poznaje możliwości organizacyjne, technologiczne oraz efekty badań naukowych, prowadzonych we współpracy ludzi z różnych krajów, w celu utrzymania bioróżnorodności, ochrony zasobów wodnych, powietrza i gleb, zachowania naturalnego krajobrazu oraz różnorodności kulturowej.

 

Temat wiodący koła naukowego brzmi: Co wiemy o funkcjonowaniu Ziemi dzięki rozwojowi global scence? Podczas spotkań koła uczennice i uczniowie poznają, rezultaty badań naukowych, prowadzonych przez naukowców na całym świecie, w celu utrzymania bioróżnorodności, ochrony zasobów wodnych, powietrza i gleb, zachowania naturalnego krajobrazu oraz różnorodności kulturowej. Zajęcia koła odbywają się co drugą środę w godzinach 15.00 – 16.30.

 

Tematyka zajęć i  spotkań potwierdza tezę głoszoną nieustannie przez opiekunkę grupy, nauczycielkę geografii Panią Annę Lang:

geografia jest ciekawa.