telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

GRATULACJE – dla Weroniki Konik – klasa 2L- I miejsce w kategorii praca literacka w konkursie powiatowym: „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa”.

Rozstrzygnięcie konkursu „ Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”

 

W dniu 15 czerwca 2021 r. komisja konkursowa w składzie: Beata Kwatera – p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w  Krakowie, Izabela Jędrzejek – p.o. Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w  Krakowie, Małgorzata Zięć  – Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, Jerzy Cywicki – Dyrektor Wydziału Informatyki Starostwa Powiatowego w  Krakowie,  Krzysztof Kamiński  – Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w  Krakowie, Magdalena Farat – Inspektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie wyłoniła zwycięzców konkursu „ Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…”

 

Konkurs odbywał się w kategorii: praca literacka i film w trzech grupach uczniów:

  • VII klas szkół podstawowych

  • VIII klas szkół podstawowych

  • szkół ponadpodstawowych

 

Uczennica klasy 2L (zawód: technik logistyk)

wygrała konkurs w  Grupie   uczniów szkół ponadpodstawowych,

w kategorii praca literacka:

 


I  miejsce  –  

WERONIKA KONIK

Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

Nagrodę w imieniu Pana Starosty wręczyła Pani Dyrektor

 

Gratulujemy wyniku i talentu 🙂