telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

III Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej – 12.02.2020r.! ZAPRASZAMY.

 

 

Zaproszenie

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Turnieju:

https://sites.google.com/view/zstemechatronika

 

 

 

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza na III Skawiński Turniej Wiedzy Mechatronicznej, który odbędzie się 12 lutego 2020r. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.

 

Turniej będzie okazją dla uczniów sprawdzenia swojej wiedzy w zawodzie Technik Mechatronik. Może posłużyć rozwojowi własnych umiejętności, doskonalenia się i poszukiwania nowych wyzwań edukacyjno-praktycznych w zakresie zawodu Technik Mechatronik.

 

Celem Turnieju jest propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie mechatroniki oraz automatyki poprzez bezpośredni kontakt z zaproszonymi przedstawicielami firm oraz osobami z przemysłu.

 

Dla nauczycieli Turniej może posłużyć nawiązywaniu nowych kontaktów, zacieśnianiu współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy szkolnictwem zawodowym a wiodącymi uczelniami w Krakowie (AGH). Organizatorzy mają nadzieję, że Turniej stanie się dla uczestników okazją do nawiązania nowych kontaktów, dyskusji w zakresie dydaktyki, wymiany doświadczeń i rozwoju kadry.

 

Równolegle z Turniejem odbędą się Warsztaty mechatroniczne, na których odbędzie się prezentacja najnowszych rozwiązań z dziedziny mechatroniki i automatyki dla wszystkich zainteresowanych uczniów.

🙂