telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Informacje o szkole

 

1. Atuty szkoły:

 • – bogata tradycja szkolnictwa zawodowego, sięgająca 1925 r.
 • – nowoczesne pracownie do kształcenia przedmiotów zawodowych
 • – bardzo dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami zapewniającymi m.in. płatne staże dla uczniów w ramach realizowanych projektów unijnych, praktyczną naukę zawodu dla naszych uczniów;
 • – baza sportowa (m. in. nowoczesne boisko wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna, bieżnia),
 • – szkoła środowiskowa, nie trzeba dojeżdżać do Krakowa, oszczędność kosztów i czasu, uczeń nie jest anonimowy w porównaniu ze  szkołą w dużej aglomeracji, mniej zagrożeń, w przypadku problemów możliwość szybkiego kontaktu
 • – bardzo dobra opieka pedagogiczna i psychologiczna, opieka pielęgniarki
 • – monitoring obiektów szkolnych
 •  
 • zajęcia pozalekcyjne:
 • SKS, Koło historyczno-turystyczne, Klub przedsiębiorczości, Szkolne Koło PCK, Wolontariat, zespół muzyczny MECH-BAND, prowadzona jest międzynarodowa wymiana szkolna ze szkołami w Monachium, granty edukacyjne (np.; matematyka, taniec)
 •  
 • projekty Unijne:
 • Małopolska Chmura Edukacyjna
 • – zajęcia z fizyki, informatyki, elektronicznych przedmiotów zawodowych, języka angielskiego zawodowego,
 • – współpraca z Uczelniami Wyższymi – AGH, Uniwersytet Pedagogiczny
 •  
 • ­­Centrum Kompetencji Zawodowych w ZSTE w Skawinie
 • – kursy i szkolenia dające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe
 • – płatne staże u pracodawców dla uczniów Technikum
 •  
 • ERASMUS+
 • – program staży zagranicznych dla uczniów Technikum – obecnie Grecja, https://erasmus.zste-skawina.edu.pl/)

 

2. Młodzież uzyskuje wykształcenie ogólne (egzamin maturalny) i uprawnienia zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (w zależności od zawodu od 1-2 kwalifikacji), co w efekcie daje im możliwość zdobycia dyplomu technika lub robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie.

3. Szeroka oferta edukacyjna dla uczniów klas Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia i dla dorosłych  (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Branżowa Szkoła II Stopnia)