telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Kalendarz roku szkolnego

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

TECHNIKUM:

 

 1. 31 marzec 2021 r. – (środa)
 2. 04 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z języka polskiego (wtorek)
 3. 05 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z matematyki (środa)
 4. 06 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z języka angielskiego (czwartek)
 5. 07 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z języka angielskiego – poziom rozszerzony (piątek)
 6. 04 czerwca 2021 r. – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy (piątek)
 7. 22 czerwca 2021 r. – egzamin zawodowy – część pisemna (wtorek)

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

 1. 31 marzec 2021 r. – (środa)
 2. 04 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z języka polskiego (wtorek)
 3. 05 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z matematyki (środa)
 4. 06 maja 2021 r. – matura – egzamin pisemny z języka angielskiego (czwartek)
 5. 04 czerwca 2021 r. – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy (piątek)
 6. 22 czerwca 2021 r. – egzamin zawodowy – część pisemna (wtorek)

 

 

 

rok szkolny 2020 / 2021