Kalendarz roku szkolnego

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

2.XI.2018 r
10.01.2019 r.
2.V.2019 r.
6.V.2019 r.
7.V.2019 r.
8.V.2019 r.