Klasa wielozawodowa

Branżowa Szkoła I stopnia

klasa wielozawodowa  (3- letnia na podbudowie gimnazjum)

 

W klasie wielozawodowej prowadzimy kształcenie we wszystkich zawodach zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego określoną przez Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej min.:

cukiernik, fryzjer, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechaniki pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, piekarz, stolarz, ślusarz.

Praktyczną naukę zawodu (w tym przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym) kandydat realizuje u pracodawcy. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na praktykę należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.

W poszukiwaniu miejsca odbywania zajęć praktycznych kandydata wspiera kierownik szkolenia praktycznego.