telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Komunikat dla osób zdających poprawkowy egzamin maturalny – sierpień/2021

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021r. o godz. 9.00 w szkołach macierzystych ( komunikat ze strony OKE w Krakowie – proszę sprawdzić).

 

DODATKOWE INFORMACJE

  1. Na egzamin należy się zgłosić o godz. 8.30.
  2. Egzamin z matematyki i języka polskiego odbędzie się w sali W 25.
  3. Egzamin z języka angielskiego odbędzie się w sali nr 1.
  4. Na egzamin należy przyjść z dokumentem tożsamości, kodami kreskowymi otrzymanymi w maju oraz z dozwolonymi przyborami.