telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Kucharz

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: kucharz (branża: hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna – HGT)

• 3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej
 
 

 


 

KWALIFIKACJA:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

• K1 – HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. oceniania jakości produktów;
 2. przechowywania żywności;
 3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy;
 4. obsługi sprzętu gastronomicznego;
 5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów;
 6. wydawania dań.
 7. posługiwania się językiem angielskim zawodowym (w zakresie kwalifikacji)

 


 

Branżowa Szkoła I Stopnia oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu kucharza.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Zajęcia praktyczne w firmach wiodący na rynku w branży gastronomicznej.
 5. Dodatkowe kursy i szkolenia  zawodowe w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych (np, barman., barista, kelner).
 6. Udział w stażach / praktykach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (Grecja) – nowy projekt.

 

Absolwent szkoły w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przechowywania żywności;
 2. sporządzania potraw i napojów;
 3. wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.
 4. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA – absolwent szkoły może: 

 • – podjąć pracę w wyuczonym zawodzie jako kucharz, szef kuchni
 • – prowadzić własną działalność gospodarczą
 • – zdobyć dodatkowe kwalifikacje
 • – kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYK OBCY:

– język angielski

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (realizowane w pracowniach szkolnych):

 • język angielski zawodowy
 • podstawy żywienia człowieka
 • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (realizowane u pracodawców):

 •   są realizowane u pracodawców jako praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych

 

UWAGA!

 •  przedmioty zawodowe teoretyczne  odbywają się w pracowniach szkolnych w momencie utworzenia 
 •   15 osobowej grupy uczniów lub w Centrum Kształcenia Ustawicznego (jako grupa wielozawodowa)
 •    – w postaci kursów dokształcających (4 tygodnie w każdym roku nauki)
 •  
 •  kandydat do szkoły załatwia praktykę zawodową u pracodawcy jako młodociany pracownik we własnym zakresie
 •    (zaświadczenie od pracodawcy należy  dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)
 •