telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

„Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” – wizyta przygotowawcza dla wyjazdu naszych uczniów do GRECJI.

Działamy z kolejnym projektem!

 

Pt. „Kurs na Europę – ponadnarodowa mobilność uczniów ZSTE” nr 2021-1-PMU-4014, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”!

 

W jego ramach jesteśmy w trakcie przygotowań naszej grupy 20 uczniów, którzy w dniach 16-29.10.2022 wyjadą do Grecji, aby wspólnie z rówieśnikami z greckiej szkoły partnerskiej The General Highschool of Leptokarya, uczyć się, wymieniać doświadczeniami i zdobywać kompetencje kluczowe!

 

W ramach trwających przygotowań – w dniach 15-17.09.2022, odbyła się także wizyta naszych przedstawicieli w Grecji. Wśród zadań jakie miała nasza delegacja znalazły się:

  1. potwierdzenie ustalonych warunków zakwaterowania i wyżywienia,

  2. przygotowanie dokumentacji projektowej w porozumieniu z instytucją przyjmującą,

  3. ustalenie szczegółów i programu pobytu grupy uczniów w instytucji przyjmującej,

  4. potwierdzenie z instytucją przyjmującą ustalonego harmonogramu zajęć merytorycznych.

 

Wizytę zwieńczyło także podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy szkołami ?