telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na kolejne kursy zawodowe w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 16.01.2023r. – 23.01.2023r.

 • REKRUTACJA NA KOLEJNE KURSY ZAWODOWE dla UCZNIÓW

 • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na Kursy zawodowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

 1. Kasjera walutowo-złotowego
 2. Podstawy telewizji przemysłowej
 3. Wychowawców kolonii
 4. Obsługa informatyczna działalności gospodarczej
 5. Podstawy serwisu komputerowego
 6. Administracji serwerem Windows
 7. SEO i marketingu internetowego
 8. MS Excel w biznesie- pakiet biurowy
 9. Programowania 3D Solid Edge ST
 1.  

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 16.01.2023r. – do 23.01.2023r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 •  
 • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

  

 

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

Wnioski rekrutacyjne:

 1. Kasjera walutowo-złotowego
 2. Podstawy telewizji przemysłowej
 3. Wychowawców kolonii
 4. Obsługa informatyczna działalności gospodarczej
 5. Podstawy serwisu komputerowego
 6. Administracji serwerem Windows
 7. SEO i marketingu internetowego
 8. MS Excel w biznesie- pakiet biurowy
 9. Programowania 3D Solid Edge ST