telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Małopolska Chmura Edukacyjna II (nowy projekt)

 

 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna

w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych Skawinie II

Regulamin rekrutacji-rok szkolny 2020-2021-ZSTE-Skawina_MCHE II ….. pobierz

 


 

DOUKUMENTY REKRUTACYJNE do projektu – . . . do pobrania:

Zal nr 2-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

Zal nr 3-zakres_danych_osobowych

Zal nr 4- RODO_ZSTE Skawina

Zal nr 6- karta_rekrutacyjna_do projektu_MCHE_ZSTE_Skawina

 


 

Termin realizacji projektu:

  • 01.09.2020r.– 30.06.2021r. 

Wartość projektu:

  • 29 733,85 zł

Cele projektu:

  • podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów ZSTE w Skawinie o szczególnych potrzebach w zakresie fizyki i informatyki w roku szkolnym 2020/2021 poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: zajęcia on-line, koła naukowe. Zajęcia przewidziano dla  uczniów klas 3 i 4 technikum ZSTE w Skawinie.
  •  

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

  1. Projekt zakłada wsparcie w postaci prowadzonych na podstawie scenariuszy wypracowanych w projekcie koordynacyjnym: zajęć on-line z: fizyki i informatyki, kół naukowych, z przedmiotów, w których realizowane będą zajęcia on-line.
  2. W ramach projektu przewidziano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć,  oraz wyjazdy na zajęcia stacjonarne na uczelni.
  3. Projekt zakłada współpracę z Uczelniami Wyższymi.

 

Działania będą kierowane do uczniów chcących rozwijać swoje zainteresowania oraz posiadających predyspozycje i kompetencje pozwalające na opanowanie materiału wykraczającego poza podstawę programową na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w ww obszarach.

 

W zajęciach weźmie udział  30 uczniów, zostanie zrealizowane 120 h wsparcia, w tym 60 w ramach zajęć on-line i 60 w ramach kół naukowych. Dodatkowo zaplanowano 4 wyjazdy na uczelnię, w tym 2 wyjazdy w ramach zajęć on-line i 2 wyjazdy w ramach kół naukowych.

 

Projekt realizowany jest w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA, Typ projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część Konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.