telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Małopolska Chmura Edukacyjna III (nowy projekt)

 

 

 

Ogłoszenie – rekrutacja na zajęcia w ramach 

Małopolska Chmura Edukacyjna

w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych Skawinie III

Regulamin rekrutacji-rok szkolny 2021-2022-ZSTE-Skawina…. pobierz

 


 

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na Zajęcia z FIZYKI i INFORMATYKI w ramach projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie III nr RPMP. 10.01.04-12-0021/21, realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 z EFS

Prowadzimy rekrutację na:

  1. Zajęcia on-line z fizyki

  2. Zajęcia koła naukowego z fizyki

  3. Zajęcia on-line z informatyki

  4. Zajęcia koła naukowego z informatyki

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 1.10.2021r – do 8.10.2021r.

 

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani mgr inż. Wiesławy Lewandowskiej,

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Zal nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

  2. Zal nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – ZSTE Skawina

  3. Zal nr 3 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – ZSTE w Skawinie

  4. Zal nr 4 – oswiadczenie uczestnika projektu  ZSTE Skawina