telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Małopolska Chmura Edukacyjna III

 

 

 

 

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno –Ekonomicznych III

– zakończenie III edycji projektu

czerwiec / 2022

 

Projekt ten dedykowany był uczniom klas trzecich i czwartych Technikum, którzy osiągali co najmniej oceny dobre z przedmiotów objętych działaniem. Zajęcia odbywały się w obszarze fizyka i informatyka. Do każdego z obszarów zrekrutowano po 16 uczniów.

 

Prowadzono zajęcia w formie zajęć on – line i kół naukowych.  Z każdej formy zajęć nasza młodzież wzięła udział w zajęciach wyjazdowych na uczelnię. Pasjonaci fizyki uczestniczyli w zajęciach na AGH w Krakowie, zaś młodzi informatycy w zajęciach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej.

Każdy z uczestników po spełnieniu wymogów regulaminu na zakończenie zajęć otrzymał zaświadczenie

GRATULUJEMY !!!

🙂

 

 

 

 


 

Zajęciach z Informatyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej

 

W dniach 10 i 18 maja uczniowie klasy 3I wzięli udział w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w  zajęciach z Informatyki w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej. W czasie zajęć 10 maja uczniowie poznali tematykę związaną zarządzaniem treścią strony WWW oraz budową struktury witryny.

Zajęcia poświęcone było poznaniu popularnego środowiska programistycznego IntelliJ IDEA Community. Aplikacja pozwala na tworzenie oprogramowania w kilku językach, przeznaczona jest jednak głównie dla programistów Java. Dzięki zajęciom uczniowie rozwinęli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie programowania Java.

Zajęcia odbywały się w nowoczesnych salach komputerowych na terenie Zamku w Suchej Beskidzkiej gdzie mieści się siedziba Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii.

 

 

 


 

Nasi uczniowie w Instytucie Fizyki i Informatyki AGH

 

We wtorek 29 marca 2022r grupa uczniów naszej szkoły (z opiekunem Panem mgr Jerzym Wątorem) w ramach zajęć „on-line” Małopolskiej Chmury Edukacyjnej udała się na wykład w Instytucie Fizyki i Informatyki AGH pod tytułem: ” Jak Friedman zmienił pogląd na wszechświat Einsteina. Wiek wszechświata. Ciemna materia.” Półtoragodzinny wykład o losach wszechświata minął bardzo szybko, poszerzając naszą wiedzę.

 

Również w ramach zajęć koła naukowego  Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w Zespole Szkół Techniczno- Ekonomicznych  w Skawinie III w  dniu 24  maja 2022r udaliśmy się do Instytutu Fizyki i Informatyki AGH.

 Zwiedziliśmy kilka pracowni a następnie poszerzaliśmy wiedzę z kinematyki punktu materialnego w jednym i dwóch wymiarach.

 

 


Ogłoszenie – rekrutacja na zajęcia w ramach 

Małopolska Chmura Edukacyjna

w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych Skawinie III

Regulamin rekrutacji-rok szkolny 2021-2022-ZSTE-Skawina…. pobierz

 

 

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na Zajęcia z FIZYKI i INFORMATYKI w ramach projektu pt. „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie III nr RPMP. 10.01.04-12-0021/21, realizowanego w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.4 z EFS

Prowadzimy rekrutację na:

  1. Zajęcia on-line z fizyki

  2. Zajęcia koła naukowego z fizyki

  3. Zajęcia on-line z informatyki

  4. Zajęcia koła naukowego z informatyki

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 1.10.2021r – do 8.10.2021r.

 

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani mgr inż. Wiesławy Lewandowskiej,

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Zal nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

  2. Zal nr 2 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie – ZSTE Skawina

  3. Zal nr 3 – Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania – ZSTE w Skawinie

  4. Zal nr 4 – oswiadczenie uczestnika projektu  ZSTE Skawina