telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Małopolska Chmura Edukacyjna w ZSTE w Skawinie – zakończenie III edycji projektu

Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Techniczno –Ekonomicznych III

– zakończenie III edycji projektu

czerwiec / 2022

 

Projekt ten dedykowany był uczniom klas trzecich i czwartych Technikum, którzy osiągali co najmniej oceny dobre z przedmiotów objętych działaniem. Zajęcia odbywały się w obszarze fizyka i informatyka. Do każdego z obszarów zrekrutowano po 16 uczniów.

 

Prowadzono zajęcia w formie zajęć on – line i kół naukowych.  Z każdej formy zajęć nasza młodzież wzięła udział w zajęciach wyjazdowych na uczelnię. Pasjonaci fizyki uczestniczyli w zajęciach na AGH w Krakowie, zaś młodzi informatycy w zajęciach zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej.

Każdy z uczestników po spełnieniu wymogów regulaminu na zakończenie zajęć otrzymał zaświadczenie

GRATULUJEMY !!!

🙂