telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Projekt realizowany w ramach Akredytacji Erasmusa (I edycja). MOBILNOŚĆ – wspaniałe 12 dni we Włoszech upłynęły pod znakiem praktyk i programu kulturowego.

 

Projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800

jest realizowany przez Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie

w ramach Akredytacji Erasmusa nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-095467

w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

Mobilność będąca głównym działaniem w ramach projektu nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000009800 dobiegła końca! Wspaniałe 12 dni we Włoszech upłynęły pod znakiem praktyk, ale także i programu kulturowego, w ramach którego nasza młodzież zwiedziła Wenecję, Weronę, Padwę czy też zobaczyła Jezioro Garda!

 

Celem głównym mobilności był wzrost kompetencji zawodowych, społecznych i językowych 34 uczniów ZSTE w Skawinie poprzez stworzenie miejsc odbywania praktyk/staży zawodowych we włoskich firmach branży hotelarskiej, gastronomicznej/cukierniczej, informatycznej oraz logistycznej dla grupy uczestników kształcących się w ramach zawodów: technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk oraz zawodów kucharz i cukiernik (kształcących się w Branżowej Szkole I Stopnia).

 

Uczestnicy projektu kształcący się w ramach zawodu technik informatyk (9) realizowali swoje praktyki i staże w ramach miejsc pracy przygotowanych przez włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione di Promozione Sociale we współpracy z firmą informatyczną CH 360 APS, tworzącą systemy i zaawansowane mapy wspierające rozwój sektora turystycznego, kulturalnego, w tym promocję dziedzictwa narodowego Włoch i poszczególnych regionów. Dzięki temu uczniowie mieli okazję nie tylko wdrożyć się w obowiązki wynikające z podstawy programowej, ale także wykroczyć poza nią i zapoznać się z przyszłością ich profesji – programowaniem nowoczesnych systemów i aplikacji.

 

Jeśli chodzi natomiast o uczniów kształcących się w ramach zawodów technik hotelarstwa (12) oraz kucharz i cukiernik (5), realizowali oni swoje praktyki i staże w ramach miejsc pracy przygotowanych przez włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione di Promozione Sociale we współpracy z 4- i 5-gwiazdkowymi hotelami: Panoramic Hotel Plaza, Tritone Luxury Hotel Thermae & Spa, Hotel Terme All’Alba, Hotel Alexander Palace oraz resortem Golf della Montecchia.

 

Dzięki temu uczniowie mieli okazję wdrożyć się w obowiązki wynikające z pracy:

– technik hotelarstwa: w każdym z 3 pionów: zespole ogólnodostępnym (w tym części recepcyjnej), zespole gastronomicznym (w tym części kuchennej i restauracyjnej) oraz zespole rekreacyjno-wypoczynkowym (w tym w części jednostek mieszkalnych i usług dodatkowych);

– kucharz i cukiernik: w zespole gastronomicznym (części kuchennej), dziale cukierniczym (cukierni hotelowej), jak i dziale przechowywania i dbania o jakość żywności.

 

Ostatnią grupę stanowili uczestnicy kształcący się w ramach zawodu technik logistyk. Realizowali oni swoje staże w ramach miejsc pracy przygotowanych przez włoskiego partnera Futuro e Progresso Associazione di Promozione Sociale we współpracy z firmami logistycznymi i/lib podmiotami posiadającymi swoje działy magazynowe: Jen Costa – Vintage, Ferramenta Fioraso, Mollaian Trade s.n.c., Lavanderia Rialto, Hotel Terme All’Alba oraz Agrigarden s.n.c. di Furlan P. & Pedron A.

 

Dzięki temu uczniowie mieli okazję wdrożyć się w obowiązki wynikające zarówno z zajmowania stanowiska pracownika biurowego, pracującego w komputerowych systemach logistycznych (w tym magazynowych), jak i stanowisk pracowników fizycznych, pracujących w magazynach, kanałach dystrybucji itp.

 

Praktyki i staże zawodowe realizowane przez grupę trwały 12 dni, w tym 10 dni roboczych, w czasie których uczniowie realizowali swoje obowiązki w wymiarze 8 godzin dziennie, pracując pod nadzorem mentorów, instruktorów i koordynatorów.

 

W dni wolne uczniom został zapewniony bogaty program kulturalno-integracyjny, w ramach którego odbywali wycieczki, uczestniczyli w spotkaniach integracyjnych oraz wykonywali inne aktywności w gronie przede wszystkim rówieśników, ale pod opieką uprawnionych osób.

 

MOBILNOŚĆ – CERTYFIKATY

MOBILNOŚĆ – PRAKTYKI

PROGRAM KULTUROWY