telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Nauczyciele

rok szkolny 2022 / 2023

KADRA KIEROWNICZA ZSTE w Skawinie

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

PSYCHOLOG / PEDAGOG / REWALIDACJA

Dyżury pedagogów  i psychologa w roku szkolnym 2022/2023