telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Niezwyciężony Jan Muszyński (1894-1944) – SUKCES uczniów TECHNIKUM w konkursie- trzecie miejsce w POLSCE !

 
 
 
 
 
 
 
 

Niezwyciężony Jan Muszyński (1894-1944)

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=9p-KKmP8t_M

 

Tomasz Lenda, Kamil Okarmus, Bartek Wojtasik

 

uczniowie Technikum w ZSTE w Skawinie z kl. 2IP – uczący się w zawodzie  technik informatyk, zajęli III miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej „Niezwyciężeni. Obrońcy Ojczyzny 1920”, za pracę poświęconą Janowi Muszyńskiemu, urodzonemu w Skawinie legioniście który walczył w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1920, za zasługi dla budowy niepodległej Polski został odznaczony Krzyżem Niepodległości.

 

Opiekunem uczniów był – Pan mgr Piotr Kazana – nauczyciel historii w naszej szkole.

Bardzo dziękujemy Panu mgr Czesławowi Gąsiorowskiemu – dyrektorowi Muzeum Regionalnego w Skawinie za okazaną pomoc.

GRATULUJEMY!!!

 

 

Link do wyników konkursu:

https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/aktualnosci/141217,Wyniki-konkursu-Niezwyciezeni-1918-Obroncy-Ojczyzny.html