telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rozpoczynamy rekrutację – od 15.06.2020r. OFERTA – 2020 / 2021 – zapraszamy do zapoznania się!.

UWAGA:

 

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w systemie OMIKRON z wymaganymi podpisami), w tym wymagane załączniki:

  •  
  • należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy zeskanować i przesłać na adres: zste@home.pl )

  • lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP);

  • lub wrzucić do skrzynki pocztowej (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA) umieszczonej na głównej bramie szkoły

 


 

Zapraszamy do zapoznania się

z ofertą zawodów, regulaminami rekrutacji, terminarzem

wszystkie konieczne informacje w zakładce:

REKRUTACJA – opis zawodów…..zapoznaj się !

rok szkolny 2020 / 2021

 


 

 

Rekrutacja ELEKTRONICZNA:

NASZA SZKOŁA w systemie OMIKRON:  poznaj OFERTĘ – zdecyduj !