telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

OFERTA EDUKACYJNA – na rok 2023/2024 – zapraszamy! Dzień otwarty – 20.04.2023r. (8:00 – 14:00)