telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – roboty budowlane. Numer referencyjny sprawy: ZSTE-270/5/2021

Zastępstwa

 

 

„Budowa dróg wewnętrznych, rozbiórka instalacji kanalizacji deszczowej,
budowa instalacji kanalizacji deszczowej

na działkach nr 2720/2, 2720/3, 2720/4 w Skawinie”

ETAP I

 

LINKI do przetargu:

 

 

DOKUMENTACJA do przetargu: