telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Ograniczenie funkcjonowania ZSTE w Skawinie od dnia 6 kwietnia 2020r.

 

 

Szanowni Państwo,

Pragnę poinformować, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników weszło w życie Zarządzenie Nr 021/7/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych  w sprawie organizacji pracy w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie  w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Zarządzenie ogranicza możliwość bezpośredniej obsługi w szkole. Dokumenty można składać w wyznaczonym miejscu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

 

 

Poniżej treść.

  1. Od 6 kwietnia 2020r. wykonywanie zadań przez Zespół Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie wymagające bezpośredniej obsługi interesantów zostaje ograniczone.

 

  1. Dokumenty w formie papierowej będzie można składać do skrzynki podawczej umieszczonej na bramie głównej oznakowanej (poczta, ZSTE w Skawinie) przed wejściem głównym na teren Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych.

 

  1. Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie wysłane drogą meilową, na wskazany adres e-mail.

 

  1. Podstawową zasadą obsługi w ZSTE w Skawinie jest kontakt e-mailowy, e-dziennik Vulcan, szkolna platforma moodle.

 

  1. Adres email: zste@home.pl

 

 

Dbajcie Państwo o siebie i swoich bliskich.

z poważaniem

Krystyna Jędrzejczyk

Dyrektor ZSTE w Skawinie