telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla klas drugich i trzecich Technikum w roku szkolnym 2021 / 2022