telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

dla klas trzecich i czwartych Technikum w roku szkolnym 2022 / 2023