telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Regulamin rekrutacji po Szkole Podstawowej – 2021 / 2022

Rekrutacja – … – ZSTE_regulamin_rekrutacji_ponadpodstawowe_ZSTE_Skawina

                                (Technikum / Branżowa Szkoła I Stopnia)

 

 

UWAGA:

 

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w systemie OMIKRON z wymaganymi podpisami), w tym wymagane załączniki:

  •  
  • należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy zeskanować i przesłać na adres: zste@home.pl )

  • lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP);

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSTEwSkawinie 

 

  • lub wrzucić do skrzynki pocztowej (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA) umieszczonej na głównej bramie szkoły

 

 


 

Dokumenty do pobrania:

 


 

LINKI:

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w rekrutacji na rok szkolny 2021 / 2022 – LINKI

 

 

 

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

 

 

Załącznik Nr 2

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

 

Załącznik Nr 3

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych..

  •