telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Regulamin rekrutacji po Szkole Podstawowej – 2020 / 2021

Rekrutacja – … – ZSTE_regulamin_rekrutacji_ponadpodstawowe_ZSTE_skawina

                                (Technikum / Branżowa Szkoła I Stopnia)

 

 

UWAGA:

 

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w systemie OMIKRON z wymaganymi podpisami), w tym wymagane załączniki:

  •  
  • należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy zeskanować i przesłać na adres: zste@home.pl )

  • lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP);

  • lub wrzucić do skrzynki pocztowej (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA) umieszczonej na głównej bramie szkoły

 

 


 

Dokumenty do pobrania:

 


 

LINKI:

 

 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021 – LINKI

 

  • ZARZĄDZENIE NR 8/20  MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia