12 276 34 51 (sek/fax)

zste@home.pl

Regulamin rekrutacji po Szkole Podstawowej – 2020 / 2021

Rekrutacja – … – ZSTE_regulamin_rekrutacji_ponadpodstawowe_ZSTE_skawina

                                (Technikum / Branżowa Szkoła I Stopnia)

 


 

Dokumenty do pobrania:

 


 

LINKI:

  • ZARZĄDZENIE NR 6/20 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2020/2021

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/20

 


 

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych w rekrutacji na rok szkolny 2020 / 2021 – LINKI

 

  • ZARZĄDZENIE NR 8/20  MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia