telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Regulamin rekrutacji po Szkole Podstawowej – 2023 / 2024

Rekrutacja – … –

ZSTE Skawina_regulamin_rekrutacji_technikum_branzowa-I-stopnia – 2023/2024 ……. – do pobrania

                                (Technikum / Branżowa Szkoła I Stopnia)

 

 

UWAGA:

 

  • W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowany w systemie OMIKRON z wymaganymi podpisami), w tym wymagane załączniki:

  •  
  • należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy zeskanować i przesłać na adres: zste@home.pl )

  • lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP);

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSTEwSkawinie 

 

  • lub wrzucić do skrzynki pocztowej (w zaklejonej i zaadresowanej kopercie z dopiskiem REKRUTACJA) umieszczonej na głównej bramie szkoły

 

 


 

Dokumenty do pobrania:

 


 

LINKI:

https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-nr-5-23-malopolskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-26-stycznia-2023-r-terminy-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-na-rok-szkolny-2023-2024/