telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

REKRUTACJA do klas pierwszych 2020 – listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

UWAGA:

  1. podajemy listy kandydatów PRZYJĘTYCH (lista rankingowa) i NIEPRZYJĘTYCH do poszczególnych klas pierwszych w naszej szkole.

 

 


 

TECHNIKUM (cztery klasy):

 

klasa: 1IP – technik INFORMATYK – wychowawca: mgr Magdalena Kaszycka – Rynia (j. niemiecki):


 

klasa: 1LP – technik LOGISTYK – wychowawca: mgr Piotr Kazana (historia, wos)


 

klasa: 1BMP – trzy zawody – wychowawca: mgr Jerzy Wątor (fizyka)

– technik MECHATRONIK:

 

– technik ELEKTRYK:

 

– technik ELEKTRONIK:


 

klasa: 1ERP – dwa zawody – wychowawca: mgr Jurand Sęk (chemia, przedmioty zawodowe)

– technik EKONOMISTA:

 

– technik HOTELARSTWA:

 

  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

(dwie klasy – 1WP, 1ZP – różne zawody

– przydział do klas w terminie późniejszym):

 

Wychowawcy klas:

1WP – mgr Anna Pachytel (biblioteka, matematyka)

1ZP – mgr Piotr Supel (przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe)

 

 

KUCHARZ:

 

ELEKTRYK

 

WIELOZAWODOWA (rożne zawody)