telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na kolejne kursy zawodowe w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 13.01.2022r. – 19.01.2022r.

  •  
  •  
  • REKRUTACJA NA KOLEJNE KURSY ZAWODOWE dla UCZNIÓW

  • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na Kursy zawodowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

  1. Kurs Operatora urządzeń transportu bliskiego – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (wraz z egzaminem)
  2. Kurs Wychowawca kolonii
  3. Kurs projektowania 3D Solid Edge ST z certyfikatem Siemens (poziom podstawowy oraz zaawansowany)
  4. Kurs – uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 13.01.2022r – do 19.01.2022r.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

  • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

 DOKUMENTY REKRUTACYJNE WYMAGANE do pobrania – linki:

Zał. 1 podesty ruchome_wniosek-rekrutacyjny

Zał. 1 wychowawca kolonii-wychowawca rekrutacyjny

Zał. 1 solid EDGE_wniosek rekrutacyjny

Zał. 1 sep_wniosek rekrutacyjny

 

Zał. 2 Oświadczenie uczestnika projektu – CKZ Skawina

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie – CKZ Skawina

Zał. 4 Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku – CKZ Skawina

Zał. 5 Zakres danych osobowych – CKZ Skawina

Zał. 6 Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – CKZ Skawina