telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na kolejne kursy zawodowe w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 21.09.2023r. – 28.09.2023r.

 • REKRUTACJA NA KOLEJNE KURSY ZAWODOWE dla UCZNIÓW

 • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na Kursy zawodowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

 1. Obsługa informatyczna działalności gospodarczej
 2. Podstawy serwisu komputerowego
 3. Administracji serwerem Windows
 4. SEO i marketingu internetowego
 5. MS Excel w biznesie- pakiet biurowy
 6. Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) – z wymianą butli
 1.  

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 21.09.2023r. – do 28.09.2023r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 •  
 • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

  

 

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

Wnioski rekrutacyjne:

 1. KURS Obsługa informatyczna działalności gospodarczej

 2. Podstawy serwisu komputerowego

 3. Kurs Administracji serwerem Windows

 4. Kurs SEO i marketingu internetowego

 5. MS Excel w biznesie- pakiet biurowy

 6. Wózki widłowe