telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na kolejne kursy zawodowe w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 28.10.2021r. – 3.11.2021r.

 

 

 • REKRUTACJA NA KOLEJNE KURSY ZAWODOWE dla UCZNIÓW

 • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na Kursy zawodowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

 1. Kurs ECDL BASE (podstawowy certyfikat dla pracowników wszystkich specjalności – Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy)
 2. EUCIP – Europejski Certyfikat Zawodu Informatyka w części Core (poziom bazowy)
 3. Kurs podstaw serwisu komputerowego
 4. Kurs administracji serwerem Windows
 5. Kurs obsługa informatyczna działalności gospodarczej
 6. MS EXCEL w biznesie – pakiet biurowy (poziom zaawansowany)
 7. Kurs SEO i marketingu internetowego
 8. Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV
 9. Kurs dla pilota bezzałogowego statku powietrznego

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 28.10.2021r – do 3.11.2021r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

 •  
 • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

  

 

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki: