telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na „STUDIA PODYPLOMOWE KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli” w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 24.08.2021r. – 30.08.2021r.

 

Ogłoszenie –

rekrutacja na STUDIA PODYLOMOWE KWALIFIKACYJNE dla nauczycieli.

  • rekrutacja / informacja / dokumenty

  • Zapraszamy nauczycieli Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na studia podyplomowe kwalifikacyjne organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Przewidziano następujące kierunki:

  1. Studia podyplomowe kwalifikacyjne (trzysemestralne ) – Logistyka i spedycja dla nauczycieli

  2. Studia podyplomowe kwalifikacyjne (trzysemestralne ) – Mechatronika w edukacji

  3. Studia podyplomowe kwalifikacyjne (dwusemestralne ) – Systemy baz danych

  4. Studia podyplomowe kwalifikacyjne (dwusemestralne ) – Programowanie aplikacji webowych

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 24.08.2021r – do 30.08.2021r.

Miejsce składania dokumentów:

  • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

  • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

 


 

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki: