telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na kursy zawodowe (BARMAŃSKI i WÓZKÓW WIDŁOWYCH) w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 07.09.2021r. – 13.09.2021r.

  • REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE dla UCZNIÓW

  • rekrutacja / informacja / dokumenty

Ogłoszenie – rekrutacja na Kursy zawodowe dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

Prowadzimy rekrutację na:

  1. Kurs barmański I stopnia

  2. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego)

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 7.09.2021r – do 13.09.2021r.

Miejsce składania dokumentów:

  • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

  • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

  

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki: