telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na STAŻE ZAWODOWE w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 7.06.2021r. – 14.06.2021r.

 

Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku.

Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto

oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 7.06.2021r – do 14.06.2021r.

 


DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

 

 


DOKUMENTY POZOSTAŁE do pobrania – LINKI: