telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja na zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach projektu pn. “Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II” – 18.11.2022r. – 05.12.2022r.

 

  • REKRUTACJA NA ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO dla UCZNIÓW

  • rekrutacja / informacja / dokumenty

 

Ogłoszenie – rekrutacja na zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie do udziału w rekrutacji na zajęcia z doradztwa zawodowego organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie II nr RPMP.10.02.01-12-0019/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

 

Prowadzimy rekrutację na:

  1. Zajęcia z doradztwa zawodowego
  1.  

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 28.11.2022r – do 5.12.2022r.

 

Miejsce składania dokumentów:

  • siedziba Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Wiesławy Lewandowskiej,

  •  
  • lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

 

  

 

DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

Zal_1b_Formularz_rekrutacyjny_doradztwo_zawodowe

Zal_2_Oswiadczenie_uczestnika_d.z_z.p (1)

Zal_3_Deklaracja uczestnictwa w projekcie_d.z_z.p (2)

Zal_4_Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku

Zal_5_Zakres danych osobowych

Zal_6_Oświadczenie_dot_zgody na udział w zajęciach projektu