telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów kandydatów – ZAPRASZAMY – od 19.06.2019r. (środa).

KOMISJA REKRUTACYJNA dla kandydatów

po SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Technikum:    sala 33 (I piętro)

Branżowa Szkoła I stopnia:    sala 34 (I piętro)

 


 

KOMISJA REKRUTACYJNA dla kandydatów

po GIMNAZJUM

Technikum:    sala 32 (I piętro)

Branżowa Szkoła I stopnia:    sala 31 (I piętro)

 


 

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły o (TABELA TERMINÓW – 1):

  1. świadectwo ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
  2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczegółowych wynikach ósmoklasisty

TABELA TERMINÓW - 1


 

Skierowanie na badania ( TABELA TERMINÓW – 2):

  1. wydawanie skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły

TABELA TERMINÓW - 2


 

Uzupełnianie wniosku o przyjęcie do szkoły (TABELA TERMINÓW – 3):

  1. o oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

  2. o oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

  3. o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 

TABELA TERMINÓW - 3


 

INFORMACJE – osobiście / telefonicznie:

  • Poniedziałek – Piątek

  • – w godz. od 8:00 do 15:00

  • – sekretariat uczniowski (Budynek główny, I piętro, pokój nr 38)

 

 

Uwaga:

  • wszystkie konieczne informacje znajdują się w zakładce – REKRUTACJA (menu górne strony)

 

Zapraszamy 🙂