telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rozdano stypendia Starosty Krakowskiego – 01.10.2019r. – GRATULUJEMY !!!

Rozdano stypendia Starosty Krakowskiego

1 października br. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Starosty Krakowskiego za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2018 / 2019 (stypendia przyznano na rok szkolny 2019/2020). Stypendia otrzymało 47 uczniów z Technikum oraz 17 uczniów z Branżowej Szkoły I Stopnia.

 

Zaszczytne wyróżnienia w imieniu Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki wręczali: Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Arkadiusz Wrzoszczyk oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie Lidia Pycinska. Przedstawiciele Starostwa Powiatowego pogratulowali nagrodzonym ucz

niom oraz zapewnili, że organ prowadzący zawsze służy im pomocą.

 

W imieniu Dyrektor ZSTE Krystyny Jędrzejczyk uroczystość poprowadziła Wicedyrektor Marta Wojtanowska.
Aby otrzymać stypendium uczniowie musieli uzyskać na świadectwie, co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen z zajęć edukacyjnych – na poziomie: 4,8 w technikach i 4,3 w Branżowych Szkołach I Stopnia.

 


 

OTO STYPENDYŚCI: