telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Rozdano stypendia Starosty Krakowskiego za rok szkolny 2020/2021. Gratulacje dla 90 uczniów ZSTE w Skawinie!

 

Rozdano stypendia Starosty Krakowskiego

 

1 października br. w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Starosty Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

 

Stypendia Starosty Krakowskiego przyznano aż 90 uczniom Zespołu Szkół Techniczno- Ekonomicznych w Skawinie, w tym 54 uczniom Technikum i 36 Branżowej Szkoły I Stopnia. Te zaszczytne wyróżnienia w imieniu Starosty Powiatu Krakowskiego Wojciecha Pałki wręczał Wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk, któremu towarzyszyła Dyrektor ZSTE w Skawinie Krystyna Jędrzejczyk.

 

 

 

Wicestarosta pogratulował nagrodzonym uczniom, życząc im dalszych sukcesów, a także stwierdził, że tak duża ilość przyznanych stypendiów na pewno świadczy o ogromnym potencjale młodzieży ZSTE oraz o bardzo dobrej pracy nauczycieli. Wyraził również nadzieję, że środki finansowe, jakie uczniowie będą otrzymywać w ramach przyznanej nagrody, zostaną wykorzystane na ich rozwój edukacyjny, gdyż taka jest idea tego wyróżnienia. 

 

Z kolei Dyrektor ZSTE Krystyny Jędrzejczyk, składając uczniom gratulacje, podkreśliła, jak bardzo dumna jest z ich osiągnięć, zwłaszcza że aby otrzymać stypendium, uczniowie musieli uzyskać na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz oceny z zajęć edukacyjnych, których średnia wynosiła odpowiednio 4,9 w Technikum i 4,5 w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

Dyrektor Krystyna Jędrzejczyk zauważyła, że wyniki nagrodzonych uczniów często były o wiele wyższe, czego przykładem są sukcesy uczennicy Technikum Magdaleny Żylińskiej, której średnia ocen za ubiegły rok szkolny wynosiła 5,82, oraz uczennicy Branżowej Szkoły I Stopnia Hiacynty Brożek, która uzyskała średnią ocen 5,15. 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Starosty Krakowskiego zakończyła się wspólną fotografią, po której zrobieniu stypendystom po raz kolejny złożono gratulacje oraz głośnymi brawami wyrażono uznanie za ich osiągnięcia.