telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Sprzedawca

Branżowa Szkoła I Stopnia

zawód: sprzedawca (branża: handlowa – HAN)

 • • 3-letnia na podbudowie szkoły podstawowej

 

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 1 kwalifikacji:

• K1 – HAN.01.  Prowadzenie sprzedaży.

 

W zakresie tej kwalifikacji absolwent będzie przygotowany do:

 1. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
 2. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
 3. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim w zakresie kwalifikacji)

 

MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01. Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia i na kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym).

 


 

Branżowa Szkoła I Stopnia oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu sprzedawcy.
 2. Wyposażenie w wiedzę zawodową teoretyczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Zajęcia praktyczne w firmach wiodący na rynku w branży handlowej.
 5. Dodatkowe kursy i szkolenia  zawodowe w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

 

Absolwent szkoły w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 3. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA – absolwent szkoły może:

– podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki w:

 • sklepie, kiosku, supermarkecie , lub innym miejsca,
 •    w którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży
 •    bezpośredniej. 

– kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia

– kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych

– uzupełnić lub zdobyć nowe kwalifikacje  

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYK OBCY

 język angielski

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym (realizowane w pracowniach szkolnych):

 • •  język angielski zawodowy
 • •  towaroznawstwo
 • •  marketing w działalności handlowej
 • •  organizacja i technika sprzedaży
 • •  obsługa klienta
 • •  przedsiębiorca handlu

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (realizowane u pracodawców):

 • •  są realizowane u pracodawców jako praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych

 

UWAGA!

 •  przedmioty zawodowe teoretyczne  odbywają się w pracowniach szkolnych w momencie utworzenia 
 •   15 osobowej grupy uczniów lub w Centrum Kształcenia Ustawicznego (jako grupa wielozawodowa)
 •    – w postaci kursów dokształcających (4 tygodnie w każdym roku nauki)

 

 •  kandydat do szkoły załatwia praktykę zawodową u pracodawcy we własnym zakresie
 •    (zaświadczenie od pracodawcy należy dołączyć do dokumentów o przyjęciu do szkoły)