telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Staże wakacyjne – Centrum Kompetencji Zawodowych

 

 

Ogłaszamy nabór na staże wakacyjne w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.

Od dnia 30.04. 20019r. trwa nabór uczniów na staże wakacyjne odbywające się w miesiącach lipiec, sierpień.

Staże obejmują:

  1. branżę elektryczno-elektroniczną (technik elektryk, elektronik, mechatronik, informatyk );
  2. branżę administracyjno- usługowej (technik ekonomista, logistyk);

Chętnych , którzy nie uczestniczyli w tej formie wsparcia w ubiegłym roku, z wyżej wymienionych klas zapraszamy do pokoju 38.