telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

STYPENDIA dla uczniów szczególnie zdolnych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie II”

 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 12.09.2022r – do 20.09.2022r.

 


DOKUMENTY WYMAGANE do pobrania – linki:

 

DOKUMENTY POZOSTAŁE do pobrania – linki: