telefon

12 276 34 51 (sek/fax)

e-mail

zste@home.pl

Stypendia Starosty Krakowskiego dla uczniów ZSTE w Skawinie.

Uroczystość wręczenia stypendiów

Starosty Krakowskiego

(dla 62 uczniów)

 

za wybitne osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się dzisiaj Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie. Wyróżnienia w imieniu starosty krakowskiego wręczał wicestarosta Pan Arkadiusz Wrzoszczyk, któremu towarzyszyła wicedyrektor ZSTE w Skawinie Pani Marta Wojtanowska.

 

W Technikum przyznano stypendium 41 uczniom, a w Branżowej Szkole I Stopnia 21 uczniom.

GRATULUJEMY 🙂