Technik Hotelarstwa

TECHNIKUM:

zawód: technik hotelarstwa (branża: hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna – HGT)

 • •  4 – letnie na podbudowie gimnazjum – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi
 • •  5 – letnie na podbudowie szkoły podstawowej – kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami zawodowymi

 

 


 

KWALIFIKACJE:

Uczniowie w trakcie nauki mają możliwość zdobycia 2 kwalifikacji:

• K1 – HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

• K2 – HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

 


 

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika hotelarstwa.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną. 
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktykę w hotelach wiodący na rynku w branży.
 5. Staże zawodowe wakacyjne w ramach projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 6. Dodatkowe kursy i szkolenia w ramach realizowanego projektu: Centrum Kompetencji Zawodowych.
 7. Udział w projekcie: Małopolska Chmura Edukacyjna
 8. Udział w stażach / praktykach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+ (Grecja).

 

Absolwent szkoły w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
 2. rezerwowania usług hotelarskich;
 3. wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
 4. przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
 5. przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
 6. przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.
 7. posługiwania się językiem obcym zawodowym (językiem angielskim zawodowym w zakresie kwalifikacji).

 

PRACA:

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchoma: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

Może również:

–  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

– uzupełnić kwalifikacje na kwalifikacyjnym kursie zawodowym;

– podjąć studia na uczelniach wyższych.

 

Zawód hotelarza stwarza szansę na zatrudnienie poza granicami kraju co otwiera duże perspektywy zatrudnienia i zarobków. Nieodłącznym elementem kształcenia jest praktyka zawodowa organizowana przez szkołę w wielu prestiżowych krakowskich hotelach.

 


 

PRZEDMIOTY:

JĘZYKI OBCE:

 • – język angielski (pierwszy język obcy)
 •  
 • – j. niemiecki (drugi język obcy – po szkole podstawowej)
 • – j. niemiecki (drugi język – po gimnazjum: jako kontynuacja) / j. rosyjski  (drugi język – po gimnazjum: jako kontynuacja)

 

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

– język angielski, geografia

 

 PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY (w 4 – letnim Technikum):

– historia i społeczeństwo

 

OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE:

a) przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie podstawowym i rozszerzonym

b) przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • język angielski zawodowy
 • podstawy hotelarstwa
 • działalność recepcji
 • organizacja pracy służby pięter
 • obsługa konsumenta
 • usługi dodatkowe w hotelarstwie
 • marketing usług hotelarskich
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

c) przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • pracownia hotelarska
 • pracownia obsługi konsumenta
 • pracownia obsługi informatycznej
 • praktyka zawodowa realizowana w wymiarze  8 tygodni (280g) w trakcie nauki.